Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,66 km²
Altitud 867 m
Població (a 01-01-2020) 688 h
Litoral No
Capital Sant Pau de Segúries
Distància -
Codi ajuntament 1717720002

Divisió territorial postal

 • 17864
 • 17865

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171772 00 00 0 00 Sant Pau de Segúries
Entitat singular 171772 00 01 7 00 Ral, la - 21 19 40
Nucli 171772 00 01 7 01 Ral, la - 18 17 35
Disseminat 171772 00 01 7 99 Disseminat de la Ral - 3 2 5
Entitat singular 171772 00 02 2 00 Sant Pau de Segúries - 323 325 648
Nucli 171772 00 02 2 01 Sant Pau de Segúries - 301 297 598
Disseminat 171772 00 02 2 99 Disseminat de Sant Pau de Segúries - 22 28 50
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171772 01 Ral, la Població
Unitat població 171772 02 Sant Pau de Seguries Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-05 Canvi de nom
 • Abans: 171772 San Pablo de Seguries
 • Després: 171772 Sant Pau de Seguries
1994-08-01 Canvi de nom
 • Abans: 171772 Sant Pau de Seguries
 • Després: 171772 Sant Pau de Segúries
1994-08-01 Canvi de capital
 • Abans: Sant Pau de Seguries
 • Després: Sant Pau de Segúries
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,00 km² 867 m
 • Després: 8,66 km² 867 m