Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,62 km²
Altitud 166 m
Població (a 01-01-2020) 1950 h
Litoral No
Capital Cellera de Ter, la
Distància -
Codi ajuntament 1718990004

Divisió territorial postal

  • 17165
  • 17166

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171899 00 00 0 00 Cellera de Ter, la
Entitat singular 171899 00 01 7 00 Pasteral, el - 30 30 60
Nucli 171899 00 01 7 01 Pasteral, el - 6 6 12
Disseminat 171899 00 01 7 99 Disseminat del Pasteral - 24 24 48
Entitat singular 171899 00 02 2 00 Plademunt - 31 29 60
Disseminat 171899 00 02 2 99 Plademunt -Disseminat- - 31 29 60
Entitat singular 171899 00 03 8 00 Pladevall - 60 65 125
Disseminat 171899 00 03 8 99 Pladevall -Disseminat- - 60 65 125
Entitat singular 171899 00 05 6 00 Cellera de Ter, la - 838 867 1705
Nucli 171899 00 05 6 01 Cellera de Ter, la - 838 867 1705
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171899 01 Cellera de Ter, la Població
Unitat població 171899 02 Pasteral, el Caseria
Unitat població 171899 03 Pladamont Caseria
Unitat població 171899 04 Pladavall Caseria
Unitat població 171899 05 Plantadís Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171899 Sellera de Ter, la
  • Després: 171899 Cellera de Ter, la
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,60 km² 166 m
  • Després: 14,62 km² 166 m