Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 49,12 km²
Altitud 1265 m
Població (a 01-01-2020) 170 h
Litoral No
Capital Setcases
Distància -
Codi ajuntament 1719250006

Divisió territorial postal

  • 17869

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171925 00 00 0 00 Setcases
Entitat singular 171925 00 01 7 00 Setcases - 94 74 168
Nucli 171925 00 01 7 01 Setcases - 93 74 167
Disseminat 171925 00 01 7 99 Disseminat de Setcases - 1 0 1
Entitat singular 171925 00 02 2 00 Estació d'esquí Vallter 2000 - 1 0 1
Disseminat 171925 00 02 2 99 Estació d'esquí Vallter 2000 -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 171925 00 03 8 00 Pastuira i Pla d'Hospitalets - 1 0 1
Disseminat 171925 00 03 8 99 Pastuira i Pla d'Hospitalets -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171925 01 Setcases Població
Unitat població 171925 02 Vallter Divers

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171925 Setcasas
  • Després: 171925 Setcases
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 48,90 km² 1265 m
  • Després: 49,12 km² 1265 m