Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 58,12 Km2
Altitud 1444 m
Població (a 01-01-2018) 165 h
Litoral No
Capital Toses
Distància -
Codi ajuntament 1720180001

Divisió territorial postal

  • 17536

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172018 00 00 0 00 Toses
Entitat singular 172018 00 01 7 00 Dòrria - 9 6 15
Nucli 172018 00 01 7 01 Dòrria - 7 4 11
Disseminat 172018 00 01 7 99 Disseminat de Dòrria - 2 2 4
Entitat singular 172018 00 02 2 00 Espinosa - 5 1 6
Disseminat 172018 00 02 2 99 Espinosa -Disseminat- - 5 1 6
Entitat singular 172018 00 03 8 00 Fornells de la Muntanya - 17 15 32
Nucli 172018 00 03 8 01 Fornells de la Muntanya - 17 15 32
Entitat singular 172018 00 04 3 00 Nevà - 25 12 37
Nucli 172018 00 04 3 01 Nevà - 16 6 22
Disseminat 172018 00 04 3 99 Disseminat de Nevà - 9 6 15
Entitat singular 172018 00 05 6 00 Toses - 44 31 75
Nucli 172018 00 05 6 01 Toses - 40 31 71
Disseminat 172018 00 05 6 99 Disseminat de Toses - 4 0 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172018 01 Dòrria Població
Unitat població 172018 02 Espinosa Veïnat
Unitat població 172018 03 Fornells de la Muntanya Població
Unitat població 172018 04 Nevà Població
Unitat població 172018 05 Toses Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-09-03 Canvi de nom
  • Abans: 172018 San Cristóbal de Tosas
  • Després: 172018 Toses
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 62,20 Km2 1444 m
  • Després: 58,12 Km2 1444 m