Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 38,54 km²
Altitud 5 m
Població (a 01-01-2020) 5818 h
Litoral
Capital Tossa de Mar
Distància -
Codi ajuntament 1720230008

Divisió territorial postal

  • 17320

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172023 00 00 0 00 Tossa de Mar
Entitat singular 172023 00 01 7 00 Canyelles - 24 22 46
Nucli 172023 00 01 7 01 Canyelles - 19 13 32
Nucli 172023 00 01 7 02 Platja Brava - 5 9 14
Entitat singular 172023 00 03 8 00 Martossa - 8 4 12
Nucli 172023 00 03 8 01 Martossa - 8 4 12
Entitat singular 172023 00 05 6 00 Pola i Giverola, la - 11 6 17
Disseminat 172023 00 05 6 99 Pola i Giverola, la -Disseminat- - 11 6 17
Entitat singular 172023 00 06 9 00 Salionç - 34 29 63
Nucli 172023 00 06 9 01 Salionç - 34 29 63
Entitat singular 172023 00 07 5 00 Sant Grau - 3 1 4
Nucli 172023 00 07 5 01 Sant Grau - 3 1 4
Entitat singular 172023 00 08 1 00 Santa Maria de Llorell - 137 115 252
Nucli 172023 00 08 1 01 Santa Maria de Llorell - 137 115 252
Entitat singular 172023 00 09 4 00 Tossa de Mar - 2690 2699 5389
Nucli 172023 00 09 4 01 Tossa de Mar - 2669 2679 5348
Disseminat 172023 00 09 4 99 Disseminat de Tossa de Mar - 21 20 41
Entitat singular 172023 00 11 5 00 Cala Llevador, la - 8 4 12
Nucli 172023 00 11 5 01 Cala Llevador, la - 8 4 12
Entitat singular 172023 00 13 6 00 Fermina, la - 3 5 8
Disseminat 172023 00 13 6 99 Fermina, la -Disseminat- - 3 5 8
Entitat singular 172023 00 14 1 00 Sant Eloi - 9 6 15
Nucli 172023 00 14 1 01 Sant Eloi - 9 6 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172023 01 Baronia de Tossa, la Urbanització
Unitat població 172023 02 Cala Llevador, la Urbanització
Unitat població 172023 03 Canyelles Urbanització
Unitat població 172023 04 Fermina, la Urbanització
Unitat població 172023 05 Martossa Urbanització
Unitat població 172023 06 Miramar Urbanització
Unitat població 172023 07 Pola i Giverola, la Urbanització
Unitat població 172023 08 Punta Oest de Llorell, la Urbanització
Unitat població 172023 09 Residencial Tossa Urbanització
Unitat població 172023 10 Salionç Urbanització
Unitat població 172023 11 Santa Maria de Llorell Urbanització
Unitat població 172023 12 Sant Eloi Urbanització
Unitat població 172023 13 Sant Grau Urbanització
Unitat població 172023 14 Tossa de Mar Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 32 Blanes
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP09 Selva Litoral
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 172023 Tossa
  • Després: 172023 Tossa de Mar
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP09 Selva Litoral
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,20 km² 5 m
  • Després: 38,54 km² 5 m