Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 2,29 Km2
Altitud 19 m
Població (a 01-01-2018) 951 h
Litoral No
Capital Vilabertran
Distància -
Codi ajuntament 1721420002

Divisió territorial postal

  • 17760

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172142 00 00 0 00 Vilabertran
Entitat singular 172142 00 01 7 00 Vilabertran - 486 465 951
Nucli 172142 00 01 7 01 Vilabertran - 460 440 900
Disseminat 172142 00 01 7 99 Disseminat de Vilabertran - 26 25 51
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172142 01 Vilabertran Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 2,30 Km2 26 m
  • Després: 2,29 Km2 19 m