Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,76 km²
Altitud 96 m
Població (a 01-01-2020) 206 h
Litoral No
Capital Viladasens
Distància -
Codi ajuntament 1721680001

Divisió territorial postal

  • 17464

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172168 00 00 0 00 Viladasens
Entitat singular 172168 00 01 7 00 Fellines - 26 28 54
Nucli 172168 00 01 7 01 Fellines - 6 3 9
Disseminat 172168 00 01 7 99 Disseminat de Fellines - 20 25 45
Entitat singular 172168 00 02 2 00 Mas Nicolau, el - 8 3 11
Disseminat 172168 00 02 2 99 Mas Nicolau, el -Disseminat- - 8 3 11
Entitat singular 172168 00 03 8 00 Mata, la - 0 0 0
Disseminat 172168 00 03 8 99 Mata, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 172168 00 04 3 00 Móra, la - 2 2 4
Disseminat 172168 00 04 3 99 Móra, la -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 172168 00 05 6 00 Viladasens - 74 63 137
Nucli 172168 00 05 6 01 Viladasens - 53 51 104
Disseminat 172168 00 05 6 99 Disseminat de Viladasens - 21 12 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172168 01 Fellines Llogarret
Unitat població 172168 02 Mas Nicolau, el Caseria
Unitat població 172168 03 Mata, la Veïnat
Unitat població 172168 04 Móra, la Veïnat
Unitat població 172168 05 Viladasens Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172168 Viladesens
  • Després: 172168 Viladasens
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,60 km² 96 m
  • Després: 15,76 km² 96 m