Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,15 Km2
Altitud 31 m
Població (a 01-01-2018) 1112 h
Litoral No
Capital Vilajuïga
Distància -
Codi ajuntament 1722350006

Divisió territorial postal

  • 17493

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172235 00 00 0 00 Vilajuïga
Entitat singular 172235 00 01 7 00 Estació, l' - 4 5 9
Disseminat 172235 00 01 7 99 Estació, l' -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 172235 00 02 2 00 Montperdut - 0 0 0
Disseminat 172235 00 02 2 99 Montperdut -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 172235 00 03 8 00 Pujolar - 10 7 17
Disseminat 172235 00 03 8 99 Pujolar -Disseminat- - 10 7 17
Entitat singular 172235 00 04 3 00 Pla d'en Satlle - 5 7 12
Disseminat 172235 00 04 3 99 Pla d'en Satlle -Disseminat- - 5 7 12
Entitat singular 172235 00 05 6 00 Vilajuïga - 356 374 730
Nucli 172235 00 05 6 01 Vilajuïga - 347 374 721
Disseminat 172235 00 05 6 99 Disseminat de Vilajuïga - 9 0 9
Entitat singular 172235 00 06 9 00 Canyelles - 0 0 0
Disseminat 172235 00 06 9 99 Canyelles -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 172235 00 07 5 00 Veïnat de Dalt, el - 177 167 344
Nucli 172235 00 07 5 01 Veïnat de Dalt, el - 177 167 344
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172235 01 Estació, l' Barri
Unitat població 172235 02 Pujolar Caseria
Unitat població 172235 03 Veïnat de Dalt, el Raval
Unitat població 172235 04 Vilajuïga Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172235 Vilajuiga
  • Després: 172235 Vilajuïga
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,20 Km2 31 m
  • Després: 13,15 Km2 31 m