Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,02 Km2
Altitud 16 m
Població (a 01-01-2018) 709 h
Litoral No
Capital Vila-sacra
Distància -
Codi ajuntament 1723050006

Divisió territorial postal

  • 17485

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172305 00 00 0 00 Vila-sacra
Entitat singular 172305 00 01 7 00 Vila-sacra - 348 361 709
Nucli 172305 00 01 7 01 Vila-sacra - 319 337 656
Disseminat 172305 00 01 7 99 Disseminat de Vila-sacra - 29 24 53
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172305 01 Vila-sacra Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 172305 Vilasacra
  • Després: 172305 Vila-sacra
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,20 Km2 16 m
  • Després: 6,02 Km2 16 m