Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,61 km²
Altitud 122 m
Població (a 01-01-2020) 3333 h
Litoral No
Capital Vilobí d'Onyar
Distància -
Codi ajuntament 1723330008

Divisió territorial postal

  • 17183
  • 17184
  • 17185

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172333 00 00 0 00 Vilobí d'Onyar
Entitat singular 172333 00 01 7 00 Salitja - 182 151 333
Nucli 172333 00 01 7 01 Salitja - 94 87 181
Disseminat 172333 00 01 7 99 Disseminat de Salitja - 88 64 152
Entitat singular 172333 00 02 2 00 Sant Dalmai - 308 296 604
Nucli 172333 00 02 2 01 Sant Dalmai - 171 167 338
Nucli 172333 00 02 2 02 Can Bells - 56 53 109
Disseminat 172333 00 02 2 99 Disseminat de Sant Dalmai - 81 76 157
Entitat singular 172333 00 03 8 00 Vilobí d'Onyar - 1242 1154 2396
Nucli 172333 00 03 8 01 Vilobí d'Onyar - 817 745 1562
Nucli 172333 00 03 8 02 Can Terrer - 197 205 402
Nucli 172333 00 03 8 03 Carretera de Aeroport, la - 36 36 72
Disseminat 172333 00 03 8 99 Disseminat de Vilobí d'Onyar - 192 168 360
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172333 01 Aeroport de Girona-Costa Brava, l' Divers
Unitat població 172333 02 Cal Ferrer Pagès Caseria
Unitat població 172333 03 Can Bells Urbanització
Unitat població 172333 04 Can Terrer Urbanització
Unitat població 172333 05 Salitja Població
Unitat població 172333 06 Sant Dalmai Població
Unitat població 172333 07 Vilobí d'Onyar Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 172333 Vilovi de Oñar
  • Després: 172333 Vilobí d'Onyar
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,80 km² 148 m
  • Després: 32,61 km² 122 m