Skip to main content

179032 Sant Julià del Llor i Bonmatí

Característiques generals
Valor
Superfície 9,78 km²
Altitud 160 m
Població (a 01-01-2020) 1313 h
Litoral No
Capital Bonmatí
Distància -
Codi ajuntament 1790320002

Divisió territorial postal

  • 17164

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 179032 00 00 0 00 Sant Julià del Llor i Bonmatí
Entitat singular 179032 00 01 7 00 Bonmatí - 604 584 1188
Nucli 179032 00 01 7 01 Bonmatí - 595 572 1167
Disseminat 179032 00 01 7 99 Disseminat de Bonmatí - 9 12 21
Entitat singular 179032 00 02 2 00 Sant Julià del Llor - 56 69 125
Nucli 179032 00 02 2 01 Sant Julià del Llor - 39 49 88
Disseminat 179032 00 02 2 99 Disseminat de Sant Julià del Llor - 17 20 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 179032 01 Bonmatí Població
Unitat població 179032 02 Sant Julià del Llor Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-03-09 Desagregació de municipis Abans:
  • 170078 Amer
Després:
  • 179032 Sant Julià del Llor i Bonmatí
  • 170078 Amer
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,00 km² 186 m
  • Després: 9,78 km² 160 m