Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 160,57 km²
Altitud 642 m
Població (a 01-01-2020) 580 h
Litoral No
Capital Àger
Distància -
Codi ajuntament 2500240003

Divisió territorial postal

  • 25611
  • 25691
  • 25692

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250024 00 00 0 00 Àger
Entitat singular 250024 00 01 7 00 Àger - 211 182 393
Nucli 250024 00 01 7 01 Àger - 194 169 363
Disseminat 250024 00 01 7 99 Disseminat d'Àger - 17 13 30
Entitat singular 250024 00 02 2 00 Agulló - 26 19 45
Nucli 250024 00 02 2 01 Agulló - 26 19 45
Disseminat 250024 00 02 2 99 Disseminat d'Agulló - 0 0 0
Entitat singular 250024 00 03 8 00 Corçà - 14 10 24
Nucli 250024 00 03 8 01 Corçà - 11 6 17
Disseminat 250024 00 03 8 99 Disseminat de Corçà - 3 4 7
Entitat singular 250024 00 04 3 00 Fontdepou - 6 7 13
Nucli 250024 00 04 3 01 Fontdepou - 6 7 13
Entitat singular 250024 00 05 6 00 Masos de Millà, els - 4 4 8
Disseminat 250024 00 05 6 99 Masos de Millà, els -Disseminat- - 4 4 8
Entitat singular 250024 00 06 9 00 Millà - 2 4 6
Disseminat 250024 00 06 9 99 Millà -Disseminat- - 2 4 6
Entitat singular 250024 00 07 5 00 Règola, la - 9 10 19
Nucli 250024 00 07 5 01 Règola, la - 9 10 19
Disseminat 250024 00 07 5 99 Disseminat de la Règola - 0 0 0
Entitat singular 250024 00 08 1 00 Sant Josep de Fontdepou - 28 20 48
Nucli 250024 00 08 1 01 Sant Josep de Fontdepou - 28 19 47
Disseminat 250024 00 08 1 99 Disseminat de Sant Josep de Fontdepou - 0 1 1
Entitat singular 250024 00 09 4 00 Vilamajor - 14 10 24
Disseminat 250024 00 09 4 99 Vilamajor -Disseminat- - 14 10 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250024 01 Àger Vila
Unitat població 250024 02 Agulló Llogarret
Unitat població 250024 03 Corçà Població
Unitat població 250024 04 Fontdepou Població
Unitat població 250024 05 Masos de Millà, els Caseria
Unitat població 250024 06 Millà Població
Unitat població 250024 07 Règola, la Població
Unitat població 250024 08 Sant Josep de Fontdepou Urbanització
Unitat població 250024 09 Vilamajor Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 1 Zona de Muntanya Montsec
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 160,90 km² 642 m
  • Després: 160,57 km² 642 m