Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 20,52 Km2
Altitud 212 m
Població (a 01-01-2020) 811 h
Litoral No
Capital Alamús, els
Distància -
Codi ajuntament 2500450006

Divisió territorial postal

  • 25221

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250045 00 00 0 00 Alamús, els
Entitat singular 250045 00 01 7 00 Alamús, els - 398 393 791
Nucli 250045 00 01 7 01 Alamús, els - 342 324 666
Disseminat 250045 00 01 7 99 Disseminat dels Alamús - 56 69 125
Entitat singular 250045 00 02 2 00 Barceloneta, la - 10 4 14
Nucli 250045 00 02 2 01 Barceloneta, la - 10 4 14
Entitat singular 250045 00 03 8 00 Vencilló - 4 2 6
Disseminat 250045 00 03 8 99 Vencilló -Disseminat- - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250045 01 Alamús, els Població
Unitat població 250045 02 Barceloneta, la Barri
Unitat població 250045 03 Bassa dels Bous, la Caseria
Unitat població 250045 04 Calàndria, la Caseria
Unitat població 250045 05 Camí de Lleida, el Caseria
Unitat població 250045 06 Camí Traspleta, el Caseria
Unitat població 250045 07 Malvines, les Caseria
Unitat població 250045 08 Santa Maria Caseria
Unitat població 250045 09 Vensilló Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250045 Alamús
  • Després: 250045 Alamús, els
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,20 Km2 212 m
  • Després: 20,52 Km2 212 m