Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 57,65 Km2
Altitud 768 m
Població (a 01-01-2019) 329 h
Litoral No
Capital Alàs
Distància -
Codi ajuntament 2500580001

Divisió territorial postal

 • 25715
 • 25717
 • 25718

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250058 00 00 0 00 Alàs i Cerc
Entitat singular 250058 00 01 7 00 Alàs - 96 93 189
Nucli 250058 00 01 7 01 Alàs - 89 90 179
Disseminat 250058 00 01 7 99 Disseminat d'Alàs - 7 3 10
Entitat singular 250058 00 02 2 00 Bastida d'Hortons, la - 13 14 27
Nucli 250058 00 02 2 01 Bastida d'Hortons, la - 8 9 17
Disseminat 250058 00 02 2 99 Disseminat de la Bastida d'Hortons - 5 5 10
Entitat singular 250058 00 03 8 00 Ges, el - 10 6 16
Nucli 250058 00 03 8 01 Ges, el - 10 6 16
Disseminat 250058 00 03 8 99 Disseminat del Ges - 0 0 0
Entitat singular 250058 00 04 3 00 Artedó - 19 16 35
Nucli 250058 00 04 3 01 Artedó - 19 16 35
Disseminat 250058 00 04 3 99 Disseminat d'Artedó - 0 0 0
Entitat singular 250058 00 05 6 00 Cerc - 15 17 32
Nucli 250058 00 05 6 01 Cerc - 10 11 21
Disseminat 250058 00 05 6 99 Disseminat de Cerc - 5 6 11
Entitat singular 250058 00 06 9 00 Torres d'Alàs - 6 6 12
Nucli 250058 00 06 9 01 Torres d'Alàs - 3 3 6
Disseminat 250058 00 06 9 99 Disseminat de Torres d'Alàs - 3 3 6
Entitat singular 250058 00 07 5 00 Vilanova de Banat - 12 6 18
Nucli 250058 00 07 5 01 Vilanova de Banat - 10 6 16
Disseminat 250058 00 07 5 99 Disseminat de Vilanova de Banat - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250058 01 Alàs Població
Unitat població 250058 02 Bastida d'Hortons, la Població
Unitat població 250058 03 Cerc Població
Unitat població 250058 04 Ges, el Població
Unitat població 250058 05 Lletó Llogarret
Unitat població 250058 06 Ortedó Població
Unitat població 250058 07 Torres d'Alàs Població
Unitat població 250058 08 Vilanova de Banat Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 250058 Alás-Serch
 • Després: 250058 Alàs i Cerc
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 57,10 Km2 768 m
 • Després: 57,65 Km2 768 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran