Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,53 Km2
Altitud 335 m
Població (a 01-01-2018) 1328 h
Litoral No
Capital Anglesola
Distància -
Codi ajuntament 2502730008

Divisió territorial postal

  • 25320

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250273 00 00 0 00 Anglesola
Entitat singular 250273 00 01 7 00 Anglesola - 670 658 1328
Nucli 250273 00 01 7 01 Anglesola - 663 650 1313
Disseminat 250273 00 01 7 99 Disseminat d'Anglesola - 7 8 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250273 01 Anglesola Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,70 Km2 335 m
  • Després: 23,53 Km2 335 m