Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 219,49 km²
Altitud 1111 m
Població (a 01-01-2020) 1019 h
Litoral No
Capital Barruera
Distància -
Codi ajuntament 2504320002

Divisió territorial postal

 • 25526
 • 25527
 • 25528

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250432 00 00 0 00 Vall de Boí, la
Entitat singular 250432 00 01 7 00 Barruera - 122 106 228
Nucli 250432 00 01 7 01 Barruera - 118 104 222
Disseminat 250432 00 01 7 99 Disseminat de Barruera - 4 2 6
Entitat singular 250432 00 02 2 00 Boí - 118 98 216
Nucli 250432 00 02 2 01 Boí - 117 97 214
Disseminat 250432 00 02 2 99 Disseminat de Boí - 1 1 2
Entitat singular 250432 00 03 8 00 Cardet - 3 2 5
Nucli 250432 00 03 8 01 Cardet - 3 2 5
Entitat singular 250432 00 04 3 00 Cóll - 20 17 37
Nucli 250432 00 04 3 01 Cóll - 20 17 37
Entitat singular 250432 00 05 6 00 Durro - 40 38 78
Nucli 250432 00 05 6 01 Durro - 40 38 78
Entitat singular 250432 00 06 9 00 Erill la Vall - 49 48 97
Nucli 250432 00 06 9 01 Erill la Vall - 47 44 91
Disseminat 250432 00 06 9 99 Disseminat d'Erill la Vall - 2 4 6
Entitat singular 250432 00 07 5 00 Saraís - 6 2 8
Disseminat 250432 00 07 5 99 Saraís -Disseminat- - 6 2 8
Entitat singular 250432 00 08 1 00 Taüll - 135 124 259
Nucli 250432 00 08 1 01 Taüll - 135 124 259
Entitat singular 250432 00 09 4 00 Caldes de Boí - 2 7 9
Disseminat 250432 00 09 4 99 Caldes de Boí -Disseminat- - 2 7 9
Entitat singular 250432 00 13 6 00 Pla de l'Ermita - 48 34 82
Nucli 250432 00 13 6 01 Pla de l'Ermita - 48 34 82
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250432 01 Barruera Població
Unitat població 250432 02 Boí Població
Unitat població 250432 03 Caldes de Boí Llogarret
Unitat població 250432 04 Cardet Població
Unitat població 250432 05 Cóll Població
Unitat població 250432 06 Durro Població
Unitat població 250432 07 Erill la Vall Població
Unitat població 250432 08 Saraís Llogarret
Unitat població 250432 09 Taüll Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7002180001 Durro i Saraís
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC05 Alta Ribagorça
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 05 Alta Ribagorça
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 25 Pallars Jussà
 • Després: 05 Alta Ribagorça
1996-04-10 Canvi de nom
 • Abans: 250432 Barruera
 • Després: 250432 Vall de Boí, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 219,50 km² 1130 m
 • Després: 219,49 km² 1111 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
 • Abans: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
 • Després: ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça