Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 61,59 km²
Altitud 304 m
Població (a 01-01-2020) 6173 h
Litoral No
Capital Borges Blanques, les
Distància -
Codi ajuntament 2505820002

Divisió territorial postal

  • 25400

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250582 00 00 0 00 Borges Blanques, les
Entitat singular 250582 00 01 7 00 Borges Blanques, les - 3152 3021 6173
Nucli 250582 00 01 7 01 Borges Blanques, les - 3019 2899 5918
Disseminat 250582 00 01 7 99 Disseminat de les Borges Blanques - 133 122 255
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250582 01 Borges Blanques, les Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 250582 Borjas Blancas
  • Després: 250582 Borges Blanques, les
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 61,90 km² 304 m
  • Després: 61,59 km² 304 m