Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 157,09 Km2
Altitud 321 m
Població (a 01-01-2019) 817 h
Litoral No
Capital Camarasa
Distància -
Codi ajuntament 2506210007

Divisió territorial postal

  • 25613
  • 25615
  • 25692

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250621 00 00 0 00 Camarasa
Entitat singular 250621 00 01 7 00 Ametlla del Montsec, l' - 16 21 37
Nucli 250621 00 01 7 01 Ametlla del Montsec, l' - 11 17 28
Disseminat 250621 00 01 7 99 Disseminat de l'Ametlla del Montsec - 5 4 9
Entitat singular 250621 00 02 2 00 Baronia de Sant Oïsme, la - 2 2 4
Nucli 250621 00 02 2 01 Baronia de Sant Oïsme, la - 2 2 4
Disseminat 250621 00 02 2 99 Disseminat de la Baronia de Sant Oïsme - 0 0 0
Entitat singular 250621 00 03 8 00 Camarasa - 290 281 571
Nucli 250621 00 03 8 01 Camarasa - 261 258 519
Disseminat 250621 00 03 8 99 Disseminat de Camarasa - 29 23 52
Entitat singular 250621 00 04 3 00 Figuerola de Meià - 3 1 4
Nucli 250621 00 04 3 01 Figuerola de Meià - 2 0 2
Disseminat 250621 00 04 3 99 Disseminat de Figuerola de Meià - 1 1 2
Entitat singular 250621 00 05 6 00 Fontllonga - 6 8 14
Nucli 250621 00 05 6 01 Fontllonga - 6 8 14
Entitat singular 250621 00 06 9 00 Maçana, la - 2 2 4
Disseminat 250621 00 06 9 99 Maçana, la -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 250621 00 07 5 00 Sant Llorenç de Montgai - 91 92 183
Nucli 250621 00 07 5 01 Sant Llorenç de Montgai - 74 79 153
Disseminat 250621 00 07 5 99 Disseminat de Sant Llorenç de Montgai - 17 13 30
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250621 01 Ametlla de Montsec, l' Població
Unitat població 250621 02 Baronia de Sant Oïsme, la Població
Unitat població 250621 03 Camarasa Vila
Unitat població 250621 04 Figuerola de Meià Població
Unitat població 250621 05 Fontllonga Població
Unitat població 250621 06 Maçana, la Urbanització
Unitat població 250621 07 Sant Llorenç de Montgai Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7002440003 Fontllonga i Ametlla
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 1 Zona de Muntanya Montsec
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-06 Canvi de nom
  • Abans: 250621 Camarasa-Fontllonga
  • Després: 250621 Camarasa
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 155,50 Km2 321 m
  • Després: 157,09 Km2 321 m