Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 42,19 km²
Altitud 1335 m
Població (a 01-01-2020) 45 h
Litoral No
Capital Ansovell
Distància -
Codi ajuntament 2507140003

Divisió territorial postal

 • 25722
 • 25723

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250714 00 00 0 00 Cava
Entitat singular 250714 00 01 7 00 Ansovell - 15 9 24
Nucli 250714 00 01 7 01 Ansovell - 14 9 23
Disseminat 250714 00 01 7 99 Disseminat d'Ansovell - 1 0 1
Entitat singular 250714 00 02 2 00 Cava - 5 2 7
Nucli 250714 00 02 2 01 Cava - 4 1 5
Disseminat 250714 00 02 2 99 Disseminat de Cava - 1 1 2
Entitat singular 250714 00 03 8 00 Querforadat, el - 9 5 14
Nucli 250714 00 03 8 01 Querforadat, el - 8 4 12
Disseminat 250714 00 03 8 99 Disseminat del Querforadat - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250714 01 Ansovell Població
Unitat població 250714 02 Cal Pubill Veïnat
Unitat població 250714 03 Cava Població
Unitat població 250714 04 Querforadat, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250714 Cavá
 • Després: 250714 Cava
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
1999-05-07 Canvi de capital
 • Abans: Cava
 • Després: Ansovell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 42,10 km² 1291 m
 • Després: 42,19 km² 1335 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran