Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 55,19 km²
Altitud 548 m
Població (a 01-01-2020) 9350 h
Litoral No
Capital Cervera
Distància -
Codi ajuntament 2507290004

Divisió territorial postal

 • 25200
 • 25213
 • 25214
 • 25218

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250729 00 00 0 00 Cervera
Entitat singular 250729 00 01 7 00 Cardosa, la - 3 4 7
Nucli 250729 00 01 7 01 Cardosa, la - 0 0 0
Disseminat 250729 00 01 7 99 Disseminat de la Cardosa - 3 4 7
Entitat singular 250729 00 02 2 00 Castellnou d'Oluges - 14 14 28
Nucli 250729 00 02 2 01 Castellnou d'Oluges - 14 14 28
Entitat singular 250729 00 03 8 00 Cervera - 4736 4530 9266
Nucli 250729 00 03 8 01 Cervera - 4736 4530 9266
Disseminat 250729 00 03 8 99 Disseminat de Cervera - 0 0 0
Entitat singular 250729 00 04 3 00 Malgrat - 2 1 3
Nucli 250729 00 04 3 01 Malgrat - 0 0 0
Disseminat 250729 00 04 3 99 Disseminat de Malgrat - 2 1 3
Entitat singular 250729 00 05 6 00 Prenyanosa, la - 6 6 12
Nucli 250729 00 05 6 01 Prenyanosa, la - 6 6 12
Entitat singular 250729 00 06 9 00 Vergós - 17 17 34
Nucli 250729 00 06 9 01 Vergós - 17 17 34
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250729 01 Cardosa, la Població
Unitat població 250729 02 Castellnou d'Oluges Llogarret
Unitat població 250729 03 Cervera Ciutat
Unitat població 250729 04 Malgrat Llogarret
Unitat població 250729 05 Prenyanosa, la Població
Unitat població 250729 06 Vergós Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 55,10 km² 548 m
 • Després: 55,19 km² 548 m