Saltar al contingut principal

250735 Cervià de les Garrigues

Característiques generals
Valor
Superfície 34,50 Km2
Altitud 444 m
Població (a 01-01-2019) 640 h
Litoral No
Capital Cervià de les Garrigues
Distància -
Codi ajuntament 2507350006

Divisió territorial postal

  • 25460

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250735 00 00 0 00 Cervià de les Garrigues
Entitat singular 250735 00 01 7 00 Cervià de les Garrigues - 336 304 640
Nucli 250735 00 01 7 01 Cervià de les Garrigues - 303 284 587
Disseminat 250735 00 01 7 99 Disseminat de Cervià de les Garrigues - 33 20 53
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250735 01 Cervià de les Garrigues Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-01-12 Canvi de nom
  • Abans: 250735 Cervià
  • Després: 250735 Cervià de les Garrigues
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,40 Km2 444 m
  • Després: 34,50 Km2 444 m