Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 500 m
Població (a 01-01-2020) 161 h
Litoral No
Capital Clariana de Cardener
Distància -
Codi ajuntament 2507530008

Divisió territorial postal

  • 25290

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250753 00 00 0 00 Clariana de Cardener
Entitat singular 250753 00 01 7 00 Clariana de Cardener - 26 18 44
Disseminat 250753 00 01 7 99 Clariana de Cardener -Disseminat- - 26 18 44
Entitat singular 250753 00 02 2 00 Hortoneda - 24 15 39
Disseminat 250753 00 02 2 99 Hortoneda -Disseminat- - 24 15 39
Entitat singular 250753 00 03 8 00 Sant Just i Joval - 29 36 65
Disseminat 250753 00 03 8 99 Sant Just i Joval -Disseminat- - 29 36 65
Entitat singular 250753 00 04 3 00 Sant Ponç - 7 6 13
Disseminat 250753 00 04 3 99 Sant Ponç -Disseminat- - 7 6 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250753 01 Clariana de Cardener Caseria
Unitat població 250753 02 Hortoneda Caseria
Unitat població 250753 03 Sant Just i Joval Caseria
Unitat població 250753 04 Sant Ponç Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-12-15 Canvi de nom
  • Abans: 250753 Clariana
  • Després: 250753 Clariana de Cardener
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 40,40 km² 500 m
  • Després: 40,78 km² 500 m
2009-09-03 Alteració límits municipals
  • Abans: 40,78 km²
  • Després: - km²