Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 16,62 km²
Altitud 275 m
Població (a 01-01-2020) 1855 h
Litoral No
Capital Golmés
Distància -
Codi ajuntament 2509970005

Divisió territorial postal

  • 25241

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250997 00 00 0 00 Golmés
Entitat singular 250997 00 02 2 00 Golmés - 940 915 1855
Nucli 250997 00 02 2 02 Golmés - 540 542 1082
Nucli 250997 00 02 2 04 Codís, el - 135 133 268
Nucli 250997 00 02 2 06 Colònies, les - 173 149 322
Nucli 250997 00 02 2 08 Merlets, els - 38 37 75
Disseminat 250997 00 02 2 99 Disseminat de Golmés - 54 54 108
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250997 01 Ciutat Jardí, la Urbanització
Unitat població 250997 02 Colomer Quadra Polígon industrial
Unitat població 250997 03 Colònies, les Raval
Unitat població 250997 04 Figuera, la Masos
Unitat població 250997 05 Golmés Població
Unitat població 250997 06 Merlet Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 33 Segrià
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,60 km² 275 m
  • Després: 16,62 km² 275 m