Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 88,70 Km2
Altitud 528 m
Població (a 01-01-2019) 712 h
Litoral No
Capital Granadella, la
Distància -
Codi ajuntament 2510180001

Divisió territorial postal

  • 25177

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251018 00 00 0 00 Granadella, la
Entitat singular 251018 00 01 7 00 Granadella, la - 387 325 712
Nucli 251018 00 01 7 01 Granadella, la - 367 310 677
Disseminat 251018 00 01 7 99 Disseminat de la Granadella - 20 15 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251018 01 Granadella, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-05 Canvi de nom
  • Abans: 251018 Granadella
  • Després: 251018 Granadella, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 88,90 Km2 528 m
  • Després: 88,70 Km2 528 m