Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,30 km²
Altitud 636 m
Població (a 01-01-2020) 151 h
Litoral No
Capital Granyena de Segarra
Distància -
Codi ajuntament 2510440003

Divisió territorial postal

  • 25217

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251044 00 00 0 00 Granyena de Segarra
Entitat singular 251044 00 01 7 00 Granyena de Segarra - 82 69 151
Nucli 251044 00 01 7 01 Granyena de Segarra - 69 67 136
Disseminat 251044 00 01 7 99 Disseminat de Granyena de Segarra - 13 2 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251044 01 Granyena de Segarra Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-22 Canvi de nom
  • Abans: 251044 Grañena de Cervera
  • Després: 251044 Granyena de Segarra
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,50 km² 636 m
  • Després: 16,30 km² 636 m