Saltar al contingut principal

251057 Granyena de les Garrigues

Característiques generals
Valor
Superfície 20,47 Km2
Altitud 366 m
Població (a 01-01-2019) 132 h
Litoral No
Capital Granyena de les Garrigues
Distància -
Codi ajuntament 2510570005

Divisió territorial postal

  • 25160

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251057 00 00 0 00 Granyena de les Garrigues
Entitat singular 251057 00 01 7 00 Granyena de les Garrigues - 78 54 132
Nucli 251057 00 01 7 01 Granyena de les Garrigues - 78 54 132
Disseminat 251057 00 01 7 99 Disseminat de Granyena de les Garrigues - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251057 01 Granyena de les Garrigues Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251057 Grañena
  • Després: 251057 Granyena de les Garrigues
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,30 Km2 368 m
  • Després: 20,47 Km2 366 m