Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 212,29 Km2
Altitud 155 m
Població (a 01-01-2018) 137856 h
Litoral No
Capital Lleida
Distància -
Codi ajuntament 2512070005

Divisió territorial postal

 • 25001
 • 25002
 • 25003
 • 25004
 • 25005
 • 25006
 • 25007
 • 25008
 • 25111
 • 25113
 • 25191
 • 25192
 • 25193
 • 25194
 • 25195
 • 25196
 • 25197
 • 25198
 • 25199

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251207 00 00 0 00 Lleida
Entitat singular 251207 00 01 7 00 Basses d'Alpicat, les - 409 408 817
Nucli 251207 00 01 7 01 Basses d'Alpicat, les - 4 4 8
Disseminat 251207 00 01 7 99 Disseminat de les Basses d'Alpicat - 405 404 809
Entitat singular 251207 00 03 8 00 Butsènit - 441 450 891
Nucli 251207 00 03 8 01 Butsènit - 0 0 0
Disseminat 251207 00 03 8 99 Disseminat de Butsènit - 441 450 891
Entitat singular 251207 00 05 6 00 Gualda - 425 438 863
Disseminat 251207 00 05 6 99 Gualda -Disseminat- - 425 438 863
Entitat singular 251207 00 06 9 00 Lleida - 65139 66916 132055
Nucli 251207 00 06 9 01 Lleida - 64782 66617 131399
Disseminat 251207 00 06 9 99 Disseminat de Lleida - 357 299 656
Entitat singular 251207 00 07 5 00 Llívia - 667 639 1306
Nucli 251207 00 07 5 01 Llívia - 435 423 858
Disseminat 251207 00 07 5 99 Disseminat de Llívia - 232 216 448
Entitat singular 251207 00 10 8 00 Raimat - 253 242 495
Nucli 251207 00 10 8 01 Raimat - 198 201 399
Disseminat 251207 00 10 8 99 Disseminat de Raimat - 55 41 96
Entitat singular 251207 00 12 0 00 Sucs - 286 294 580
Nucli 251207 00 12 0 01 Sucs - 273 289 562
Disseminat 251207 00 12 0 99 Disseminat de Sucs - 13 5 18
Entitat singular 251207 00 14 1 00 Torres de Sanui, les - 450 399 849
Disseminat 251207 00 14 1 99 Torres de Sanui, les -Disseminat- - 450 399 849
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251207 01 Basses d'Alpicat, les Divers
Unitat població 251207 02 Butsènit Caseria
Unitat població 251207 03 Gualda Caseria
Unitat població 251207 04 Llívia Barri
Unitat població 251207 05 Lleida Ciutat
Unitat població 251207 06 Mangraners, els Barri
Unitat població 251207 07 Polígon Industrial del Segre, el Polígon industrial
Unitat població 251207 08 Raïmat Caseria
Unitat població 251207 09 Sardera Alta, la Urbanització
Unitat població 251207 10 Sardera Baixa, la Urbanització
Unitat població 251207 11 Sucs Caseria
Unitat població 251207 12 Suquets Caseria
Unitat població 251207 13 Torres de Sanui, les Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 03001
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 04001
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04010
 • 04011
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04017
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05010
 • 05011
 • 05012
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06016
 • 06017
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 09001
 • 09002

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7006610007 Raimat
7004350006 Sucs
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 251207 Lérida
 • Després: 251207 Lleida
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 211,70 Km2 155 m
 • Després: 212,29 Km2 155 m