Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 102,80 km²
Altitud 1471 m
Població (a 01-01-2020) 270 h
Litoral No
Capital Lles de Cerdanya
Distància -
Codi ajuntament 2512720002

Divisió territorial postal

 • 25726

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251272 00 00 0 00 Lles de Cerdanya
Entitat singular 251272 00 01 7 00 Arànser - 20 20 40
Nucli 251272 00 01 7 01 Arànser - 20 20 40
Disseminat 251272 00 01 7 99 Disseminat d'Arànser - 0 0 0
Entitat singular 251272 00 02 2 00 Lles de Cerdanya - 64 50 114
Nucli 251272 00 02 2 01 Lles de Cerdanya - 53 46 99
Disseminat 251272 00 02 2 99 Disseminat de Lles de Cerdanya - 11 4 15
Entitat singular 251272 00 03 8 00 Músser - 25 19 44
Nucli 251272 00 03 8 01 Músser - 21 17 38
Disseminat 251272 00 03 8 99 Disseminat de Músser - 4 2 6
Entitat singular 251272 00 04 3 00 Travesseres - 34 18 52
Nucli 251272 00 04 3 01 Travesseres - 18 10 28
Disseminat 251272 00 04 3 99 Disseminat de Travesseres - 16 8 24
Entitat singular 251272 00 05 6 00 Viliella - 14 6 20
Nucli 251272 00 05 6 01 Viliella - 11 4 15
Disseminat 251272 00 05 6 99 Disseminat de Viliella - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251272 01 Arànser Població
Unitat població 251272 02 Coborriu de la Llosa Veïnat
Unitat població 251272 03 Lles Població
Unitat població 251272 04 Llosa, la Caseria
Unitat població 251272 05 Músser Població
Unitat població 251272 06 Travesseres Població
Unitat població 251272 07 Vilar, el Caseria
Unitat població 251272 08 Viliella Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7000270005 Arànser
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1994-11-16 Canvi de nom
 • Abans: 251272 Lles
 • Després: 251272 Lles de Cerdanya
1994-11-16 Canvi de capital
 • Abans: Lles
 • Després: Lles de Cerdanya
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 101,50 km² 1471 m
 • Després: 102,80 km² 1471 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran