Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 41,68 Km2
Altitud 790 m
Població (a 01-01-2020) 146 h
Litoral No
Capital Llimiana
Distància -
Codi ajuntament 2512880001

Divisió territorial postal

  • 25638
  • 25639

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251288 00 00 0 00 Llimiana
Entitat singular 251288 00 01 7 00 Llimiana - 70 49 119
Nucli 251288 00 01 7 01 Llimiana - 46 33 79
Disseminat 251288 00 01 7 99 Disseminat de Llimiana - 24 16 40
Entitat singular 251288 00 02 2 00 Masos de Llimiana, els - 8 5 13
Disseminat 251288 00 02 2 99 Masos de Llimiana, els -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 251288 00 03 8 00 Obacs de Llimiana, els - 8 6 14
Disseminat 251288 00 03 8 99 Obacs de Llimiana, els -Disseminat- - 8 6 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251288 01 Llimiana Vila
Unitat població 251288 02 Masos de Llimiana, els Caseria
Unitat població 251288 03 Obacs de Llimiana, els Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 41,00 Km2 790 m
  • Després: 41,68 Km2 790 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran