Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 855 m
Població (a 01-01-2020) 188 h
Litoral No
Capital Llobera
Distància -
Codi ajuntament 2512910007

Divisió territorial postal

 • 25281

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251291 00 00 0 00 Llobera
Entitat singular 251291 00 01 7 00 Llobera - 19 11 30
Disseminat 251291 00 01 7 99 Llobera -Disseminat- - 19 11 30
Entitat singular 251291 00 02 2 00 Peracamps - 72 57 129
Disseminat 251291 00 02 2 99 Peracamps -Disseminat- - 72 57 129
Entitat singular 251291 00 03 8 00 Torredenegó - 16 13 29
Disseminat 251291 00 03 8 99 Torredenegó -Disseminat- - 16 13 29
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251291 01 Llobera Població
Unitat població 251291 02 Peracamps Caseria
Unitat població 251291 03 Torredenegó Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 251291 Llovera
 • Després: 251291 Llobera
1990-08-10 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 38,90 km² 855 m
 • Després: 39,23 km² 855 m
2017-02-02 Alteració límits municipals
 • Abans: 39,23 km²
 • Després: - km²
2017-03-23 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²