Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 136,03 km²
Altitud 463 m
Població (a 01-01-2020) 980 h
Litoral No
Capital Os de Balaguer
Distància -
Codi ajuntament 2515690004

Divisió territorial postal

  • 25610
  • 25611
  • 25612
  • 25614

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251569 00 00 0 00 Os de Balaguer
Entitat singular 251569 00 01 7 00 Alberola - 7 4 11
Nucli 251569 00 01 7 01 Alberola - 6 4 10
Disseminat 251569 00 01 7 99 Disseminat d'Alberola - 1 0 1
Entitat singular 251569 00 02 2 00 Gerb - 293 298 591
Nucli 251569 00 02 2 01 Club Segre, el - 9 8 17
Nucli 251569 00 02 2 02 Gerb - 244 246 490
Nucli 251569 00 02 2 03 Cantaperdius - 18 21 39
Nucli 251569 00 02 2 04 Torre Serra - 3 3 6
Disseminat 251569 00 02 2 99 Disseminat de Gerb - 19 20 39
Entitat singular 251569 00 03 8 00 Monestir d'Avellanes, el - 13 0 13
Disseminat 251569 00 03 8 99 Monestir d'Avellanes, el -Disseminat- - 13 0 13
Entitat singular 251569 00 04 3 00 Os de Balaguer - 188 177 365
Nucli 251569 00 04 3 01 Os de Balaguer - 177 169 346
Disseminat 251569 00 04 3 99 Disseminat d'Os de Balaguer - 11 8 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251569 01 Alberola Població
Unitat població 251569 02 Club Segre, el Urbanització
Unitat població 251569 03 Gerb Població
Unitat població 251569 04 Monestir d'Avellanes, el Divers
Unitat població 251569 05 Os de Balaguer Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7002600000 Gerb
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 1 Zona de Muntanya Montsec
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 121,90 km² 463 m
  • Després: 136,03 km² 463 m