Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,51 Km2
Altitud 276 m
Població (a 01-01-2019) 452 h
Litoral No
Capital Penelles
Distància -
Codi ajuntament 2516410007

Divisió territorial postal

  • 25261
  • 25333
  • 25335

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251641 00 00 0 00 Penelles
Entitat singular 251641 00 01 7 00 Almassor - 8 6 14
Disseminat 251641 00 01 7 99 Almassor -Disseminat- - 8 6 14
Entitat singular 251641 00 02 2 00 Bellestar, la - 0 0 0
Disseminat 251641 00 02 2 99 Bellestar, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251641 00 03 8 00 Castell del Remei, el - 41 0 41
Disseminat 251641 00 03 8 99 Castell del Remei, el -Disseminat- - 41 0 41
Entitat singular 251641 00 04 3 00 Falcons, els - 1 4 5
Disseminat 251641 00 04 3 99 Falcons, els -Disseminat- - 1 4 5
Entitat singular 251641 00 05 6 00 Penelles - 209 177 386
Nucli 251641 00 05 6 01 Penelles - 196 168 364
Disseminat 251641 00 05 6 99 Disseminat de Penelles - 13 9 22
Entitat singular 251641 00 06 9 00 Torre Neral - 3 3 6
Disseminat 251641 00 06 9 99 Torre Neral -Disseminat- - 3 3 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251641 01 Almassor Llogarret
Unitat població 251641 02 Bellestar Llogarret
Unitat població 251641 03 Castell del Remei, el Caseria
Unitat població 251641 04 Falcons Caseria
Unitat població 251641 05 Penelles Població
Unitat població 251641 06 Torreneral Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251641 Penellas
  • Després: 251641 Penelles
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,40 Km2 276 m
  • Després: 25,51 Km2 276 m