Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,88 km²
Altitud 216 m
Població (a 01-01-2020) 670 h
Litoral No
Capital Poal, el
Distància -
Codi ajuntament 2516890004

Divisió territorial postal

  • 25143

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251689 00 00 0 00 Poal, el
Entitat singular 251689 00 01 7 00 Poal, el - 350 320 670
Nucli 251689 00 01 7 01 Poal, el - 341 316 657
Disseminat 251689 00 01 7 99 Disseminat del Poal - 9 4 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251689 01 Poal, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251689 Poal
  • Després: 251689 Poal, el
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 23 Noguera
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,90 km² 216 m
  • Després: 8,88 km² 216 m