Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,14 km²
Altitud 640 m
Població (a 01-01-2020) 287 h
Litoral No
Capital Bellaguarda
Distància -
Codi ajuntament 2517060009

Divisió territorial postal

  • 25177

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251706 00 00 0 00 Bellaguarda
Entitat singular 251706 00 01 7 00 Bellaguarda - 150 137 287
Nucli 251706 00 01 7 01 Bellaguarda - 148 134 282
Disseminat 251706 00 01 7 99 Disseminat de Bellaguarda - 2 3 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251706 01 Bellaguarda Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-11-23 Canvi de nom
  • Abans: 251706 Pobla de la Granadella, la
  • Després: 251706 Bellaguarda
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,40 km² 640 m
  • Després: 17,14 km² 640 m