Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,52 Km2
Altitud 363 m
Població (a 01-01-2019) 2601 h
Litoral No
Capital Ponts
Distància -
Codi ajuntament 2517280001

Divisió territorial postal

  • 25740
  • 25746
  • 25749

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251728 00 00 0 00 Ponts
Entitat singular 251728 00 01 7 00 Ponts - 1290 1283 2573
Nucli 251728 00 01 7 01 Ponts - 1283 1271 2554
Disseminat 251728 00 01 7 99 Disseminat de Ponts - 7 12 19
Entitat singular 251728 00 02 2 00 Torreblanca - 2 1 3
Disseminat 251728 00 02 2 99 Torreblanca -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 251728 00 03 8 00 Força, la - 7 6 13
Disseminat 251728 00 03 8 99 Força, la -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 251728 00 04 3 00 Tossal, el - 6 6 12
Nucli 251728 00 04 3 01 Tossal, el - 4 3 7
Disseminat 251728 00 04 3 99 Disseminat del Tossal - 2 3 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251728 01 Força, la Població
Unitat població 251728 02 Ponts Vila
Unitat població 251728 03 Torreblanca Població
Unitat població 251728 04 Tossal, el Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251728 Pons
  • Després: 251728 Ponts
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 30,30 Km2 363 m
  • Després: 30,52 Km2 363 m