Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 148,14 km²
Altitud 838 m
Població (a 01-01-2020) 2257 h
Litoral No
Capital Pont de Suert, el
Distància -
Codi ajuntament 2517340003

Divisió territorial postal

 • 25514
 • 25520
 • 25526
 • 25529
 • 25552
 • 25554
 • 25555
 • 25556

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251734 00 00 0 00 Pont de Suert, el
Entitat singular 251734 00 01 7 00 Abella d'Adons - 0 0 0
Disseminat 251734 00 01 7 99 Abella d'Adons -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 02 2 00 Adons - 2 3 5
Nucli 251734 00 02 2 01 Adons - 2 3 5
Disseminat 251734 00 02 2 99 Disseminat d'Adons - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 03 8 00 Bordes, les - 9 5 14
Disseminat 251734 00 03 8 99 Bordes, les -Disseminat- - 9 5 14
Entitat singular 251734 00 05 6 00 Casòs - 5 6 11
Disseminat 251734 00 05 6 99 Casòs -Disseminat- - 5 6 11
Entitat singular 251734 00 06 9 00 Castilló de Tor - 9 4 13
Disseminat 251734 00 06 9 99 Castilló de Tor -Disseminat- - 9 4 13
Entitat singular 251734 00 07 5 00 Erta - 2 4 6
Nucli 251734 00 07 5 01 Erta - 2 2 4
Disseminat 251734 00 07 5 99 Disseminat d'Erta - 0 2 2
Entitat singular 251734 00 08 1 00 Gotarta - 15 12 27
Nucli 251734 00 08 1 01 Gotarta - 15 12 27
Disseminat 251734 00 08 1 99 Disseminat de Gotarta - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 09 4 00 Igüerri - 5 3 8
Disseminat 251734 00 09 4 99 Igüerri -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 251734 00 10 8 00 Iran - 2 4 6
Disseminat 251734 00 10 8 99 Iran -Disseminat- - 2 4 6
Entitat singular 251734 00 11 5 00 Irgo - 5 3 8
Nucli 251734 00 11 5 01 Irgo - 5 3 8
Disseminat 251734 00 11 5 99 Disseminat d'Irgo - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 12 0 00 Llesp - 26 34 60
Nucli 251734 00 12 0 01 Llesp - 25 32 57
Disseminat 251734 00 12 0 99 Disseminat de Llesp - 1 2 3
Entitat singular 251734 00 13 6 00 Malpàs - 20 17 37
Nucli 251734 00 13 6 01 Malpàs - 16 16 32
Disseminat 251734 00 13 6 99 Disseminat de Malpàs - 4 1 5
Entitat singular 251734 00 14 1 00 Peranera - 2 0 2
Disseminat 251734 00 14 1 99 Peranera -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 251734 00 15 4 00 Perves - 2 1 3
Nucli 251734 00 15 4 01 Perves - 2 1 3
Entitat singular 251734 00 16 7 00 Pont de Suert, el - 990 1006 1996
Nucli 251734 00 16 7 01 Pont de Suert, el - 990 1006 1996
Entitat singular 251734 00 17 3 00 Sarroqueta - 6 4 10
Disseminat 251734 00 17 3 99 Sarroqueta -Disseminat- - 6 4 10
Entitat singular 251734 00 18 9 00 Ventolà - 2 3 5
Disseminat 251734 00 18 9 99 Ventolà -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 251734 00 19 2 00 Viu de Llevata - 10 9 19
Nucli 251734 00 19 2 01 Viu de Llevata - 8 8 16
Disseminat 251734 00 19 2 99 Disseminat de Viu de Llevata - 2 1 3
Entitat singular 251734 00 20 6 00 Beguda d'Adons, la - 4 1 5
Disseminat 251734 00 20 6 99 Beguda d'Adons, la -Disseminat- - 4 1 5
Entitat singular 251734 00 21 3 00 Corroncui - 8 4 12
Nucli 251734 00 21 3 01 Corroncui - 8 4 12
Entitat singular 251734 00 22 8 00 Erillcastell - 0 0 0
Disseminat 251734 00 22 8 99 Erillcastell -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 23 4 00 Esperan - 0 0 0
Disseminat 251734 00 23 4 99 Esperan -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 25 2 00 Pinyana - 2 0 2
Disseminat 251734 00 25 2 99 Pinyana -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 251734 00 26 5 00 Viuet - 0 0 0
Disseminat 251734 00 26 5 99 Viuet -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251734 00 27 1 00 Castellàs - 2 6 8
Disseminat 251734 00 27 1 99 Castellàs -Disseminat- - 2 6 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251734 01 Abella d'Adons Caseria
Unitat població 251734 02 Adons Llogarret
Unitat població 251734 03 Bordes, les Caseria
Unitat població 251734 04 Casòs Població
Unitat població 251734 05 Castellars Llogarret
Unitat població 251734 06 Castilló de Tor Població
Unitat població 251734 07 Erta Població
Unitat població 251734 08 Gotarta Població
Unitat població 251734 09 Igüerri Llogarret
Unitat població 251734 10 Iran Població
Unitat població 251734 11 Irgo Població
Unitat població 251734 12 Llesp Població
Unitat població 251734 13 Malpàs Població
Unitat població 251734 14 Peranera Llogarret
Unitat població 251734 15 Perves Població
Unitat població 251734 16 Pont de Suert, el Vila
Unitat població 251734 17 Raons Llogarret
Unitat població 251734 18 Sarroqueta Població
Unitat població 251734 19 Viu de Llevata Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC05 Alta Ribagorça
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 05 Alta Ribagorça
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 251734 Pont de Suert
 • Després: 251734 Pont de Suert, el
1988-05-16 Nova capital de comarca
 • Abans: -
 • Després: 251734 Pont de Suert, el
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 25 Pallars Jussà
 • Després: 05 Alta Ribagorça
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 148,60 km² 838 m
 • Després: 148,14 km² 838 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
 • Abans: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
 • Després: ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça