Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,67 km²
Altitud 315 m
Població (a 01-01-2020) 418 h
Litoral No
Capital Preixens
Distància -
Codi ajuntament 2517710007

Divisió territorial postal

  • 25316

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251771 00 00 0 00 Preixens
Entitat singular 251771 00 01 7 00 Pradell - 66 56 122
Nucli 251771 00 01 7 01 Pradell - 58 49 107
Disseminat 251771 00 01 7 99 Disseminat de Pradell - 8 7 15
Entitat singular 251771 00 02 2 00 Preixens - 99 102 201
Nucli 251771 00 02 2 01 Preixens - 86 83 169
Disseminat 251771 00 02 2 99 Disseminat de Preixens - 13 19 32
Entitat singular 251771 00 03 8 00 Ventoses, les - 46 49 95
Nucli 251771 00 03 8 01 Ventoses, les - 38 39 77
Disseminat 251771 00 03 8 99 Disseminat de les Ventoses - 8 10 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251771 01 Pradell Població
Unitat població 251771 02 Preixens Població
Unitat població 251771 03 Ventoses, les Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,90 km² 315 m
  • Després: 28,67 km² 315 m