Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,21 Km2
Altitud 1096 m
Població (a 01-01-2019) 231 h
Litoral No
Capital Prullans
Distància -
Codi ajuntament 2517900000

Divisió territorial postal

  • 25727

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251790 00 00 0 00 Prullans
Entitat singular 251790 00 01 7 00 Ardòvol - 6 3 9
Disseminat 251790 00 01 7 99 Ardòvol -Disseminat- - 6 3 9
Entitat singular 251790 00 02 2 00 Prullans - 92 110 202
Nucli 251790 00 02 2 01 Prullans - 83 99 182
Disseminat 251790 00 02 2 99 Disseminat de Prullans - 9 11 20
Entitat singular 251790 00 03 8 00 Ambret - 0 2 2
Disseminat 251790 00 03 8 99 Ambret -Disseminat- - 0 2 2
Entitat singular 251790 00 04 3 00 Bastida, la - 1 1 2
Disseminat 251790 00 04 3 99 Bastida, la -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 251790 00 05 6 00 Clota, la - 2 1 3
Disseminat 251790 00 05 6 99 Clota, la -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 251790 00 06 9 00 Narvils - 3 3 6
Disseminat 251790 00 06 9 99 Narvils -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 251790 00 07 5 00 Casa d'Orèn - 4 1 5
Disseminat 251790 00 07 5 99 Casa d'Orèn -Disseminat- - 4 1 5
Entitat singular 251790 00 08 1 00 Serra, la - 0 1 1
Disseminat 251790 00 08 1 99 Serra, la -Disseminat- - 0 1 1
Entitat singular 251790 00 09 4 00 Tarter, el - 0 0 0
Disseminat 251790 00 09 4 99 Tarter, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251790 00 10 8 00 Satanut - 1 0 1
Disseminat 251790 00 10 8 99 Satanut -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251790 01 Ardòvol Llogarret
Unitat població 251790 02 Prullans Població
Unitat població 251790 03 Serra, la Caseria
Unitat població 251790 04 Sotanut Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,10 Km2 1096 m
  • Després: 21,21 Km2 1096 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran