Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,51 km²
Altitud 219 m
Població (a 01-01-2020) 1349 h
Litoral No
Capital Puigverd de Lleida
Distància -
Codi ajuntament 2518260009

Divisió territorial postal

  • 25153

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251826 00 00 0 00 Puigverd de Lleida
Entitat singular 251826 00 01 7 00 Puigverd de Lleida - 694 655 1349
Nucli 251826 00 01 7 01 Puigverd de Lleida - 524 521 1045
Disseminat 251826 00 01 7 99 Disseminat de Puigverd de Lleida - 170 134 304
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251826 01 Estació, l' Barri
Unitat població 251826 02 Puigverd de Lleida Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251826 Puigvert de Lérida
  • Després: 251826 Puigverd de Lleida
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,40 km² 219 m
  • Després: 12,51 km² 219 m