Skip to main content

251961 Sant Esteve de la Sarga

Característiques generals
Valor
Superfície 92,87 km²
Altitud 875 m
Població (a 01-01-2020) 122 h
Litoral No
Capital Sant Esteve de la Sarga
Distància -
Codi ajuntament 2519610007

Divisió territorial postal

  • 25632

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251961 00 00 0 00 Sant Esteve de la Sarga
Entitat singular 251961 00 01 7 00 Alzina - 10 10 20
Nucli 251961 00 01 7 01 Alzina - 10 7 17
Disseminat 251961 00 01 7 99 Disseminat d'Alzina - 0 3 3
Entitat singular 251961 00 02 2 00 Alsamora - 10 0 10
Nucli 251961 00 02 2 01 Alsamora - 9 0 9
Disseminat 251961 00 02 2 99 Disseminat d'Alsamora - 1 0 1
Entitat singular 251961 00 03 8 00 Beniure - 4 4 8
Disseminat 251961 00 03 8 99 Beniure -Disseminat- - 4 4 8
Entitat singular 251961 00 04 3 00 Castellnou de Montsec - 8 1 9
Nucli 251961 00 04 3 01 Castellnou de Montsec - 3 1 4
Disseminat 251961 00 04 3 99 Disseminat de Castellnou de Montsec - 5 0 5
Entitat singular 251961 00 05 6 00 Clua, la - 5 3 8
Nucli 251961 00 05 6 01 Clua, la - 5 3 8
Disseminat 251961 00 05 6 99 Disseminat de la Clua - 0 0 0
Entitat singular 251961 00 06 9 00 Estorm - 14 11 25
Nucli 251961 00 06 9 01 Estorm - 14 11 25
Disseminat 251961 00 06 9 99 Disseminat d'Estorm - 0 0 0
Entitat singular 251961 00 07 5 00 Moror - 10 7 17
Nucli 251961 00 07 5 01 Moror - 10 7 17
Entitat singular 251961 00 08 1 00 Sant Esteve de la Sarga - 8 7 15
Nucli 251961 00 08 1 01 Sant Esteve de la Sarga - 8 7 15
Disseminat 251961 00 08 1 99 Disseminat de Sant Esteve de la Sarga - 0 0 0
Entitat singular 251961 00 09 4 00 Torre d'Amargós, la - 2 1 3
Disseminat 251961 00 09 4 99 Torre d'Amargós, la -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 251961 00 10 8 00 Mont-rebei - 3 4 7
Disseminat 251961 00 10 8 99 Mont-rebei -Disseminat- - 3 4 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251961 01 Alsamora Població
Unitat població 251961 02 Alzina, l' Població
Unitat població 251961 03 Beniure Llogarret
Unitat població 251961 04 Castellnou de Montsec Població
Unitat població 251961 05 Clua, la Caseria
Unitat població 251961 06 Estorm Població
Unitat població 251961 07 Moror Població
Unitat població 251961 08 Sant Esteve de la Sarga Població
Unitat població 251961 09 Torre d'Amargós, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 92,10 km² 875 m
  • Després: 92,87 km² 875 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran