Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 87,51 Km2
Altitud 1002 m
Població (a 01-01-2020) 116 h
Litoral No
Capital Sarroca de Bellera
Distància -
Codi ajuntament 2520170005

Divisió territorial postal

  • 25555

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252017 00 00 0 00 Sarroca de Bellera
Entitat singular 252017 00 01 7 00 Avellanos - 4 3 7
Nucli 252017 00 01 7 01 Avellanos - 4 3 7
Disseminat 252017 00 01 7 99 Disseminat d'Avellanos - 0 0 0
Entitat singular 252017 00 02 2 00 Bastida de Bellera, la - 0 0 0
Disseminat 252017 00 02 2 99 Bastida de Bellera, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 252017 00 03 8 00 Benés - 3 3 6
Disseminat 252017 00 03 8 99 Benés -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 252017 00 04 3 00 Buira - 7 4 11
Disseminat 252017 00 04 3 99 Buira -Disseminat- - 7 4 11
Entitat singular 252017 00 05 6 00 Castellnou d'Avellanos - 4 2 6
Disseminat 252017 00 05 6 99 Castellnou d'Avellanos -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 252017 00 06 9 00 Erdo - 5 1 6
Disseminat 252017 00 06 9 99 Erdo -Disseminat- - 5 1 6
Entitat singular 252017 00 07 5 00 Esglésies, les - 11 9 20
Nucli 252017 00 07 5 01 Esglésies, les - 11 9 20
Entitat singular 252017 00 08 1 00 Manyanet - 7 2 9
Nucli 252017 00 08 1 01 Manyanet - 7 2 9
Entitat singular 252017 00 09 4 00 Mesull, el - 2 1 3
Disseminat 252017 00 09 4 99 Mesull, el -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 252017 00 10 8 00 Mola d'Amunt, la - 1 1 2
Disseminat 252017 00 10 8 99 Mola d'Amunt, la -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 252017 00 11 5 00 Santa Coloma d'Erdo - 0 0 0
Disseminat 252017 00 11 5 99 Santa Coloma d'Erdo -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 252017 00 12 0 00 Sarroca de Bellera - 13 12 25
Nucli 252017 00 12 0 01 Sarroca de Bellera - 13 12 25
Entitat singular 252017 00 13 6 00 Sas - 1 2 3
Disseminat 252017 00 13 6 99 Sas -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 252017 00 14 1 00 Sentís - 2 2 4
Nucli 252017 00 14 1 01 Sentís - 0 0 0
Disseminat 252017 00 14 1 99 Disseminat de Sentís - 2 2 4
Entitat singular 252017 00 15 4 00 Vilella - 4 2 6
Disseminat 252017 00 15 4 99 Vilella -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 252017 00 16 7 00 Xerallo - 4 3 7
Nucli 252017 00 16 7 01 Xerallo - 4 3 7
Entitat singular 252017 00 17 3 00 Vilancòs - 0 1 1
Disseminat 252017 00 17 3 99 Vilancòs -Disseminat- - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252017 01 Avellanos Llogarret
Unitat població 252017 02 Bastida de Bellera, la Població
Unitat població 252017 03 Benés Població
Unitat població 252017 04 Buira Caseria
Unitat població 252017 05 Castellnou d'Avellanos Caseria
Unitat població 252017 06 Erdo Població
Unitat població 252017 07 Iglésies, les Població
Unitat població 252017 08 Manyanet Població
Unitat població 252017 09 Mesull, el Caseria
Unitat població 252017 10 Mola d'Amunt, la Caseria
Unitat població 252017 11 Sarroca de Bellera Població
Unitat població 252017 12 Sas Població
Unitat població 252017 13 Sentís Població
Unitat població 252017 14 Vilancós Caseria
Unitat població 252017 15 Vilella Caseria
Unitat població 252017 16 Xerallo Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7003090004 Manyanet
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 87,30 Km2 1002 m
  • Després: 87,51 Km2 1002 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran