Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 691 m
Població (a 01-01-2018) 12041 h
Litoral No
Capital Seu d'Urgell, la
Distància -
Codi ajuntament 2520380001

Divisió territorial postal

 • 25700
 • 25710

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252038 00 00 0 00 Seu d'Urgell, la
Entitat singular 252038 00 01 7 00 Poble-sec, el - 50 34 84
Nucli 252038 00 01 7 01 Poble-sec, el - 50 34 84
Entitat singular 252038 00 02 2 00 Castellciutat - 204 208 412
Nucli 252038 00 02 2 01 Castellciutat - 173 179 352
Disseminat 252038 00 02 2 99 Disseminat de Castellciutat - 31 29 60
Entitat singular 252038 00 04 3 00 Sant Antoni - 64 70 134
Nucli 252038 00 04 3 01 Sant Antoni - 64 70 134
Entitat singular 252038 00 05 6 00 Sant Pere - 25 26 51
Nucli 252038 00 05 6 01 Sant Pere - 25 26 51
Entitat singular 252038 00 06 9 00 Santa Magdalena - 121 128 249
Nucli 252038 00 06 9 01 Santa Magdalena - 121 128 249
Entitat singular 252038 00 08 1 00 Seu d'Urgell, la - 5325 5692 11017
Nucli 252038 00 08 1 01 Seu d'Urgell, la - 5228 5595 10823
Disseminat 252038 00 08 1 99 Disseminat de la Seu d'Urgell - 97 97 194
Entitat singular 252038 00 10 8 00 Serrat de la Capella - 45 49 94
Nucli 252038 00 10 8 01 Serrat de la Capella - 36 43 79
Disseminat 252038 00 10 8 99 Disseminat de Serrat de la Capella - 9 6 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252038 01 Castellciutat Vila
Unitat població 252038 02 Ciutadella de Castellciutat, la Divers
Unitat població 252038 03 Poble-sec, el Raval
Unitat població 252038 04 Sant Antoni Urbanització
Unitat població 252038 05 Sant Pere Raval
Unitat població 252038 06 Seu d'Urgell, la Ciutat
Unitat població 252038 07 Torres, les Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-30 Canvi de nom
 • Abans: 252038 Seo de Urgel
 • Després: 252038 Seu d'Urgell, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 14,90 Km2 691 m
 • Després: 15,44 Km2 691 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2009-03-13 Alteració límits municipals
 • Abans: 15,44 Km2
 • Després: - Km2