Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,61 Km2
Altitud 460 m
Població (a 01-01-2019) 187 h
Litoral No
Capital Tarroja de Segarra
Distància -
Codi ajuntament 2521920002

Divisió territorial postal

  • 25211

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252192 00 00 0 00 Tarroja de Segarra
Entitat singular 252192 00 01 7 00 Tarroja de Segarra - 104 83 187
Nucli 252192 00 01 7 01 Tarroja de Segarra - 99 82 181
Disseminat 252192 00 01 7 99 Disseminat de Tarroja de Segarra - 5 1 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252192 01 Tarroja de Segarra Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-18 Canvi de nom
  • Abans: 252192 Tarroja
  • Després: 252192 Tarroja de Segarra
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,80 Km2 460 m
  • Després: 7,61 Km2 460 m