Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 27,54 km²
Altitud 208 m
Població (a 01-01-2020) 1360 h
Litoral No
Capital Térmens
Distància -
Codi ajuntament 2522060009

Divisió territorial postal

  • 25670

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252206 00 00 0 00 Térmens
Entitat singular 252206 00 01 7 00 Térmens - 688 672 1360
Nucli 252206 00 01 7 01 Térmens - 645 609 1254
Disseminat 252206 00 01 7 99 Disseminat de Térmens - 43 63 106
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252206 01 Térmens Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252206 Termens
  • Després: 252206 Térmens
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,40 km² 208 m
  • Després: 27,54 km² 208 m