Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 93,31 km²
Altitud 448 m
Població (a 01-01-2020) 1237 h
Litoral No
Capital Torà
Distància -
Codi ajuntament 2522340003

Divisió territorial postal

  • 25750
  • 25751

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252234 00 00 0 00 Torà
Entitat singular 252234 00 01 7 00 Cellers - 13 11 24
Nucli 252234 00 01 7 01 Cellers - 3 2 5
Disseminat 252234 00 01 7 99 Disseminat de Cellers - 10 9 19
Entitat singular 252234 00 02 2 00 Claret - 4 3 7
Nucli 252234 00 02 2 01 Claret - 3 3 6
Disseminat 252234 00 02 2 99 Disseminat de Claret - 1 0 1
Entitat singular 252234 00 03 8 00 Fontanet - 7 7 14
Disseminat 252234 00 03 8 99 Fontanet -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 252234 00 04 3 00 Llanera - 32 7 39
Disseminat 252234 00 04 3 99 Llanera -Disseminat- - 32 7 39
Entitat singular 252234 00 05 6 00 Sant Serni - 9 10 19
Nucli 252234 00 05 6 01 Sant Serni - 4 3 7
Disseminat 252234 00 05 6 99 Disseminat de Sant Serni - 5 7 12
Entitat singular 252234 00 06 9 00 Torà - 545 552 1097
Nucli 252234 00 06 9 01 Torà - 538 543 1081
Disseminat 252234 00 06 9 99 Disseminat de Torà - 7 9 16
Entitat singular 252234 00 07 5 00 Vallferosa - 14 15 29
Disseminat 252234 00 07 5 99 Vallferosa -Disseminat- - 14 15 29
Entitat singular 252234 00 08 1 00 Aguda, l' - 3 5 8
Disseminat 252234 00 08 1 99 Aguda, l' -Disseminat- - 3 5 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252234 01 Aguda, l' Llogarret
Unitat població 252234 02 Cellers Població
Unitat població 252234 03 Claret Població
Unitat població 252234 04 Fontanet Població
Unitat població 252234 05 Llanera Població
Unitat població 252234 06 Sant Serni Caseria
Unitat població 252234 07 Torà Vila
Unitat població 252234 08 Vallferosa Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 92,00 km² 448 m
  • Després: 93,31 km² 448 m