Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,49 Km2
Altitud 214 m
Població (a 01-01-2019) 4605 h
Litoral No
Capital Torrefarrera
Distància -
Codi ajuntament 2522870005

Divisió territorial postal

  • 25110
  • 25123

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252287 00 00 0 00 Torrefarrera
Entitat singular 252287 00 01 7 00 Malpartit - 23 26 49
Nucli 252287 00 01 7 01 Malpartit - 19 24 43
Disseminat 252287 00 01 7 99 Disseminat de Malpartit - 4 2 6
Entitat singular 252287 00 02 2 00 Torrefarrera - 2226 2185 4411
Nucli 252287 00 02 2 01 Torrefarrera - 2165 2133 4298
Disseminat 252287 00 02 2 99 Disseminat de Torrefarrera - 61 52 113
Entitat singular 252287 00 03 8 00 Comes, les - 4 5 9
Disseminat 252287 00 03 8 99 Comes, les -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 252287 00 04 3 00 Corxat - 5 3 8
Disseminat 252287 00 04 3 99 Corxat -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 252287 00 05 6 00 Pla de la Pona, el - 27 16 43
Disseminat 252287 00 05 6 99 Pla de la Pona, el -Disseminat- - 27 16 43
Entitat singular 252287 00 06 9 00 Raconada, la - 6 6 12
Disseminat 252287 00 06 9 99 Raconada, la -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 252287 00 07 5 00 Salats - 19 19 38
Disseminat 252287 00 07 5 99 Salats -Disseminat- - 19 19 38
Entitat singular 252287 00 08 1 00 Tossal - 18 17 35
Disseminat 252287 00 08 1 99 Tossal -Disseminat- - 18 17 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252287 01 Comes, les Urbanització
Unitat població 252287 02 Corxat Urbanització
Unitat població 252287 03 Malpartit Població
Unitat població 252287 04 Pla de la Pona, el Urbanització
Unitat població 252287 05 Racó de Gombau, el Urbanització
Unitat població 252287 06 Raconada, la Urbanització
Unitat població 252287 07 Salats Urbanització
Unitat població 252287 08 Torrefarrera Població
Unitat població 252287 09 Ullroig Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,50 Km2 214 m
  • Després: 23,49 Km2 214 m