Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,79 Km2
Altitud 434 m
Població (a 01-01-2019) 919 h
Litoral No
Capital Verdú
Distància -
Codi ajuntament 2524240003

Divisió territorial postal

  • 25340

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252424 00 00 0 00 Verdú
Entitat singular 252424 00 01 7 00 Verdú - 441 478 919
Nucli 252424 00 01 7 01 Verdú - 428 454 882
Disseminat 252424 00 01 7 99 Disseminat de Verdú - 13 24 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252424 01 Verdú Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,20 Km2 434 m
  • Després: 35,79 Km2 434 m