Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 211,74 km²
Altitud 974 m
Població (a 01-01-2020) 5611 h
Litoral No
Capital Vielha
Distància -
Codi ajuntament 2524300000

Divisió territorial postal

 • 25530
 • 25537
 • 25538
 • 25539

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252430 00 00 0 00 Vielha e Mijaran
Entitat singular 252430 00 01 7 00 Arròs - 59 50 109
Nucli 252430 00 01 7 01 Arròs - 48 38 86
Nucli 252430 00 01 7 02 Pònt d'Arròs, Eth - 11 11 22
Disseminat 252430 00 01 7 99 Disseminat d'Arròs - 0 1 1
Entitat singular 252430 00 02 2 00 Aubèrt - 116 94 210
Nucli 252430 00 02 2 01 Aubèrt - 116 94 210
Entitat singular 252430 00 03 8 00 Betlan - 18 14 32
Nucli 252430 00 03 8 01 Betlan - 18 14 32
Entitat singular 252430 00 04 3 00 Betren - 299 256 555
Nucli 252430 00 04 3 01 Betren - 299 256 555
Entitat singular 252430 00 05 6 00 Casarilh - 45 39 84
Nucli 252430 00 05 6 01 Casarilh - 41 37 78
Disseminat 252430 00 05 6 99 Disseminat de Casarilh - 4 2 6
Entitat singular 252430 00 06 9 00 Casau - 37 31 68
Nucli 252430 00 06 9 01 Casau - 37 31 68
Entitat singular 252430 00 07 5 00 Escunhau - 54 50 104
Nucli 252430 00 07 5 01 Escunhau - 54 50 104
Entitat singular 252430 00 08 1 00 Gausac - 289 234 523
Nucli 252430 00 08 1 01 Gausac - 289 234 523
Entitat singular 252430 00 09 4 00 Mont - 41 37 78
Nucli 252430 00 09 4 01 Mont - 41 37 78
Entitat singular 252430 00 10 8 00 Montcorbau - 8 11 19
Nucli 252430 00 10 8 01 Montcorbau - 8 11 19
Entitat singular 252430 00 11 5 00 Vielha - 1750 1799 3549
Nucli 252430 00 11 5 01 Mijaran - 3 1 4
Nucli 252430 00 11 5 02 Espitau de Vielha - 1 2 3
Nucli 252430 00 11 5 03 Vielha - 1746 1796 3542
Entitat singular 252430 00 12 0 00 Vila - 26 31 57
Nucli 252430 00 12 0 01 Vila - 26 31 57
Entitat singular 252430 00 13 6 00 Vilac - 116 107 223
Nucli 252430 00 13 6 01 Santa Gemma - 40 42 82
Nucli 252430 00 13 6 02 Vilac - 73 60 133
Disseminat 252430 00 13 6 99 Disseminat de Vilac - 3 5 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252430 01 Arròs Població
Unitat població 252430 02 Aubèrt Població
Unitat població 252430 03 Betlan Població
Unitat població 252430 04 Betren Població
Unitat població 252430 05 Casarilh Població
Unitat població 252430 06 Casau Població
Unitat població 252430 07 Escunhau Població
Unitat població 252430 08 Gausac Població
Unitat població 252430 09 Ospitau de Vielha, er Caseria
Unitat població 252430 10 Mijaran Urbanització
Unitat població 252430 11 Mont Població
Unitat població 252430 12 Montcorbau Població
Unitat població 252430 13 Plaus, ets Urbanització
Unitat població 252430 14 Pont d'Arròs, et Raval
Unitat població 252430 15 Santa Gemma Urbanització
Unitat població 252430 16 Vielha Vila
Unitat població 252430 17 Vila Població
Unitat població 252430 18 Vilac Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7000860009 Arròs e Vila
7001250006 Aubèrt e Betlan
7001620002 Betren
7001970005 Casau
7002230008 Escunhau e Casarilh
7002570005 Gausac
7004880001 Vilac
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 252430 Viella-Mitg-Arán
 • Després: 252430 Vielha e Mijaran
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 205,70 km² 974 m
 • Després: 211,74 km² 974 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran