Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 59,23 km²
Altitud 981 m
Població (a 01-01-2020) 549 h
Litoral No
Capital Vilaller
Distància -
Codi ajuntament 2524580001

Divisió territorial postal

 • 25552
 • 25553

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252458 00 00 0 00 Vilaller
Entitat singular 252458 00 01 7 00 Senet - 20 18 38
Nucli 252458 00 01 7 01 Senet - 20 18 38
Entitat singular 252458 00 02 2 00 Vilaller - 271 240 511
Nucli 252458 00 02 2 01 Vilaller - 268 238 506
Disseminat 252458 00 02 2 99 Disseminat de Vilaller - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252458 01 Senet Població
Unitat població 252458 02 Vilaller Vila
Unitat població 252458 03 Xalets, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7004140003 Senet
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC05 Alta Ribagorça
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 05 Alta Ribagorça
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 25 Pallars Jussà
 • Després: 05 Alta Ribagorça
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 58,70 km² 981 m
 • Després: 59,23 km² 981 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
 • Abans: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
 • Després: ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça