Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,88 km²
Altitud 665 m
Població (a 01-01-2020) 173 h
Litoral No
Capital Vilosell, el
Distància -
Codi ajuntament 2525370005

Divisió territorial postal

  • 25457

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252537 00 00 0 00 Vilosell, el
Entitat singular 252537 00 01 7 00 Vilosell, el - 89 84 173
Nucli 252537 00 01 7 01 Vilosell, el - 80 72 152
Disseminat 252537 00 01 7 99 Disseminat del Vilosell - 9 12 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252537 01 Vilosell, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252537 Vilosell
  • Després: 252537 Vilosell, el
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,80 km² 665 m
  • Després: 18,88 km² 665 m